Vakkennis

De toepassing van het woord competentie wordt al duidelijk uit de Latijnse oorsprong van de competentie (naar iets dat geschikt, geschikt of geautoriseerd is). Termen als kwalificatie, bekwaamheid, middelen, enz. worden vaak gelijkgesteld met het begrip competentie of gebruikt als begrenzende termen. In het algemeen geldt als vuistregel dat competenties zich pas manifesteren wanneer kennis in daden wordt omgezet. Als er bijvoorbeeld sprake is van talenten, beschrijft dit het potentieel om competenties te ontwikkelen: “Praktijk maakt perfect”. Wanneer er sprake is van kwalificatie, dan gaat het om kant-en-klare, door derden beoordeelde, bevestigde, gecertificeerde of gecertificeerde vaardigheden van een persoon (zie verklarende woordenlijst voor termen).