Studiehuis

Een studiehuis of klooster, is de naam die gegeven wordt aan instituten voor leerlingen of studenten in de kerkelijke sector, die gemodelleerd zijn naar het kloosterleven, meestal gebaseerd zijn op oude stichtingen of ondersteund worden door publieke middelen, met huisvesting en gemeenschappelijke huisregels. Het verschil met profane huizen is de pastorale zorg die in het Studiehuis wordt geboden. Historisch gezien zijn dit de opvolgers van de Beursen.