Revenue sharing

In de commerciële boekhouding is het inkomen een toename van de financiële activa en dus een stroomvariabele. De aanvullende term is uitgaven[1] Inkomsten en uitgaven zijn niet dezelfde als betalingen en uitbetalingen[2]. De eerste wijzigt de financiële activa, de tweede de wijze van betaling. Ook de inkomsten en uitgaven zijn niet gelijk aan de inkomsten en uitgaven van de winst- en verliesrekening. Deze leiden tot een stijging of daling van de nettoactiva. In de fiscale boekhouding krijgt het begrip een andere betekenis die niet overeenkomt met de economische betekenis ervan.