Vertaling

Weerstand literatuur

Nadat hun werken als “gedegenereerd” werden beschouwd, werden talloze kunstenaars en auteurs in ballingschap gedreven of vrijwillig uit Hitlers machtssfeer verdreven. Haar werken waren ofwel gericht tegen het fascisme in zijn geheel, waren maatschappijkritisch of stelden een andere politieke manier van denken voor. Maar velen zijn ook gevlucht voor vervolging, of dat nu door het jodendom of door andere partijen is.… Verder lezen

Vakkennis

De toepassing van het woord competentie wordt al duidelijk uit de Latijnse oorsprong van de competentie (naar iets dat geschikt, geschikt of geautoriseerd is). Termen als kwalificatie, bekwaamheid, middelen, enz. worden vaak gelijkgesteld met het begrip competentie of gebruikt als begrenzende termen. In het algemeen geldt als vuistregel dat competenties zich pas manifesteren wanneer kennis in daden wordt omgezet.… Verder lezen

Berber

Berbers worden beschouwd als de eerste bewoners van het huidige Marokko.

Over de oorsprong van de Berbers is weinig bekend, omdat er geen geschreven Berbertaal is en er dus ook geen verslagen zijn. Ze beschrijven zichzelf als Amzirin, als “vrije mensen”.

De Berbers zijn geen uniform volk. Er bestaat geen echt stammensysteem, de grootste sociale eenheid is de uitgebreide familie, alleen in tijden van nood is men verenigd met een stam, die echter na het einde van de crisis weer is ontbonden.… Verder lezen

Zeilmaker Italië

Het boek In de sporen van Paulus zegt: “Toen de zomer met de eerste regenbuien ten einde liep en de winter naderde, hadden de Corinthische tent-riolen, die ook zeilmakers waren, bijna meer werk dan ze aankunnen.

D’inverno, mentre il mare era impraticabile, entrambi i porti erano pieni di navi in disarmo e in attesa di essere raddobbate.… Verder lezen

de regionale literatuur

Een van de traditionele taken van een regionale bibliotheek is het verzamelen, indexeren en leveren van literatuur en informatie over het land. De universiteit en de staatsbibliotheek van Düsseldorf verwerft steeds meer literatuur en media over de deelstaat Nordrhein-Westfalen, in het bijzonder over de Niederrhein, het Ruhrgebied en het Bergisches Land, d.w.z.… Verder lezen

Studiehuis

Een studiehuis of klooster, is de naam die gegeven wordt aan instituten voor leerlingen of studenten in de kerkelijke sector, die gemodelleerd zijn naar het kloosterleven, meestal gebaseerd zijn op oude stichtingen of ondersteund worden door publieke middelen, met huisvesting en gemeenschappelijke huisregels. Het verschil met profane huizen is de pastorale zorg die in het Studiehuis wordt geboden.… Verder lezen